Quảng Ngãi: Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 24/11/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008”. Đây là Quyết định quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thông tin di động phát triển hạ tầng mạng thông tin di động và chấn chỉnh hoạt động xây dựng trạm BTS tràn lan không theo qui hoạch, không xin phép.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh có liên quan; Lãnh đạo UBND, phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thành phố và 07 doanh nghiệp đang triển khai cung cấp các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá, qua một năm, kể từ ngày tổ chức thực hiện Quyết định 171/2008/QĐ-UBND, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi và phát triển; công tác quản lý nhà nước về xây dựng trạm BTS được tăng cường. Nhiều doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành việc xin cấp giấy phép xây dựng và thực hiện tốt việc kiểm định các công trình trạm BTS theo các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu biểu như: Viettel, EVN, S-Phone. Các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động thuê dùng chung cơ sở hạ tầng của các đơn vị khác và đang nỗ lực triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng chuẩn bị khai thác mạng 3G ở Quảng Ngãi. Đến nay, tổng số trạm BTS trên địa bàn tỉnh hiện có là 728 trạm. Tổng số máy điện thoại trên địa bàn tỉnh là khoảng 1.095.900 máy, đạt mật độ 83,57 máy/100 dân; trong đó, điện thoại di động đạt khoảng 866.592 máy. Việc phát triển mạng lưới và đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật thông tin được phân bổ rộng khắp toàn tỉnh do các doanh nghiệp đầu tư đã phục vụ nhu cầu thông tin ngày một cao cho xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là trong công tác thông tin phục vụ phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc phát triển xây dựng trạm BTS vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại phải được chấn chỉnh, khắc phục, cụ thể là: do nhận thức của người dân chưa đúng, cho rằng trạm có ảnh hưởng tới sức khỏe; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở cấp huyện với các doanh nghiệp viễn thông chưa chặt chẽ, đồng bộ; về thủ tục cấp địa điểm xây dựng và sự phối hợp đầu tư sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp chưa tích cực...

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND và phòng Văn hoá Thông tin các huyện, kể cả đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã bàn bạc, thảo luận và có những kiến nghị: cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông về công tác thanh - kiểm tra, giám sát việc đã và đang xây dựng mạng lưới trạm BTS ở từng địa phương; kịp thời điều chỉnh, xử lý những trường hợp không thực hiện đúng văn bản qui phạm pháp luật đã qui định; đồng thời có trách nhiệm giúp đỡ các doanh nghiệp trong công tác quản lý nhà nước để cho các doanh nghiệp thông tin di động đầu tư xây dựng trạm thu phát sóng di động BTS an toàn, mỹ quan mang đến những lợi ích thiết thực cho xã hội.
 

Thu Thuỷ (Sở TT&TT Quảng Ngãi)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)