Sở TT&TT Đắk Lắk: Hoàn thành công tác đào tạo CNTT năm 2009

(Mic.gov.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2009 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk (TT&TT) đã triển khai công tác đào tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện và cán bộ công chức, viên chức thuộc các sở, ban ngành, các phòng ban thuộc huyện, thị xã, thành phố. Phòng Công nghệ Thông tin và Trung tâm Công nghệ Thông tin (trực thuộc Sở) là 2 đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.

Để nâng cao năng lực cho cán bộ CNTT tại các cơ quan đơn vị, năm qua Sở TT&TT đã đào tạo được 18 lớp về CNTT từ cơ bản đến nâng cao cho 534 cán bộ CNTT của các cơ quan Nhà nước, tập trung vào nội dung khai thác, sử dụng hệ thống eMail của tỉnh. Trong đó 03 lớp chuyên sâu về CNTT như: Quản trị mạng, sử dụng mã nguồn mở với 55 học viên. Đặc biệt năm 2009, Sở đã phối hợp với Viện chiến lược Thông tin và truyền thông thuộc Bộ tổ chức được 2 đợt đào tạo với khoảng 120 người tham dự: 1 lớp đào tạo quản lý Nhà nước về TT&TT cho cán bộ phụ trách CNTT của các huyện; 1 lớp lãnh đạo CNTT (CIO) cho lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra Sở còn phối hợp với trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn (Đà Nẵng) mở được 07 lớp về hướng dẫn “Nâng cao năng lực làm việc trong môi trường mạng” và 01 lớp “Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính” tại 4 huyện: Krông Kúk, Cư M’gar, Buôn Đôn và Cư Kuin với số học viên tham dự là 180 người. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đều được xếp loại và được trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình đào tạo, năm 2010 sắp đến Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác đào tạo cho các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện còn lại.
 

Trần Ngọc Bổng - Trưởng Phòng BCXB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)