Bình Định: Hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 17/11/2009, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các sở Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư; lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và một số Đài Truyền thanh phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 157/159 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở, với thời lượng hoạt động trung bình từ 3-4 giờ/ngày. Những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở ngày càng khẳng định vai trò là một trong những phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu của địa phương, không chỉ phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương mà còn thực sự là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, của các đoàn thể địa phương, là phương tiện quan trọng để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho nhân dân, đặc biệt thông báo kịp thời  những chiến dịch phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, sản xuất nông nghiệp; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng liên quan trực tiếp đến người dân của địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở thời gian qua cũng còn nhiều khó khăn, bất cập như: hầu hết cán bộ còn thiếu và yếu về chuyên môn; hạ tầng kỹ thuật, thiết bị máy móc cũ kỹ, lạc hậu, và không đồng bộ; kinh phí hoạt động hạn chế. Đặc biệt là đời sống của cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở còn nhiều khó khăn. Ngoài mức phụ cấp rất thấp, cán bộ của Đài Truyền thanh cơ sở không được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Tại Hội thảo, các đại đã biểu phát biểu tham luận và thảo luận tập trung vào các vần đề như: Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động và xác định những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; khẳng định sự tồn tại của đài truyền thanh cơ sở là tất yếu; xác định cơ cấu tổ chức, biên chế và chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên của đài; xác định nguồn kinh khí, khung, định mức chế độ nhuận bút hợp lý đối với tin, bài phát trên đài truyền thanh cơ sở; tăng cường đầu tư, củng cố và nâng cấp hạ tầng thiết bị kỹ thuật; xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong hoạt động thông tin, tuyên truyền tại địa phương.

Qua Hội thảo này, Sở Thông tin và Truyền thông có cơ sở đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, trong đó quan tâm đến chính sách chế độ cho cán bộ làm công tác ở các đài truyền thanh cơ sở.
 

Huy Phúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)