Hà Tĩnh: Cơ quan QLNN về TT&TT làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính – Viễn thông tại huyện Hương Sơn

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/11/2009, UBND huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc giữa cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và truyền thông với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính và Viễn thông trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có đại diện Sở TT&TT; đại diện HĐND,UBND huyện; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viettell, mobile phone, Viễn thông điện lực, Bưu điện tỉnh… Ông Nguyễn Đình phú – Giám đốc Sở TT&TT; Phạm Xuân Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông. Theo Nghị định 14/2008/NĐ- CP quy định chức năng, nhiệm vụ của của phòng Văn hóa và Thông tin, hiện nay phòng VHTT cấp huyện đang thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Văn hóa; gia đình; Thể dục thể thao; du lịch, bưu chính, viễn thông và Internet, CNTT, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí xuất bản. Báo cáo đã chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về TT&TT đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý để đưa lĩnh vực này hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Thông qua buổi làm việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính – Viễn thông đã đề xuất các phương án phối, kết hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực TT&TT và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mong muốn trong thời gian tới cơ quan QLNN về TT&TT tăng cường các lớp tập huấn về văn bản QPPL cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận được luật và làm việc theo luật, đúng luật.

Phát biểu tại buổi làm việc Ông Bùi Đắc Thế - PGĐ Sở TT&TT đánh giá cao sự quản lý về lĩnh vực TT&TT nói riêng và lĩnh vực văn hóa thông tin nói chung của phòng VHTT của huyện; Ông Phạm Xuâm Cảng –PCT huyện nêu lên một số khó khăn của huyện như đội ngũ cán bộ quản lý mỏng, sự phối kết hợp giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với đơn vị quản lý thiếu chặt chẽ nên rất khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, đặc biệt là quản lý các trạm BTS trên địa bàn huyện…

Cùng ngày UBND huyện đã tổ chức lớp tập huấn QLNN về TT&TT cho cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn cùng tất cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TT&TT trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu, tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe 5 chuyên đề QLNN về TT&TT gồm: QLNN về TT&TT cấp huyện; Quản lý BCVT cấp huyện; Một số giải pháp UDCNTT trong quản lý Nhà nước; Thanh tra xử lý vi phạm về TT&TT; Một số giải pháp, hỗ trợ, ứng dụng CNTT trong QLNN.

Kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Đình Phú – Giám đốc Sở đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp cho ngành, cho tỉnh thời gian qua, về các khó khăn của doanh nghiệp đề xuất, đồng chí ghi nhận và hứa những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Sở sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện, những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ phối hợp với các ngành liên quan và trình UBND tỉnh giải quyết hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị với huyện một số vấn đề: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng, phát triển doanh nghiệp; cho cán bộ được đào tạo nghiệp vụ CNTT để phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về TT&TT; phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ việc phát triển hạ tầng…
 

Tuyết Mây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)