Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ngày 06/11/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang đã tổ chức Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đến dự hội thảo có Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tỉnh; Lãnh đạo sở, ban ngành; cán bộ quản trị mạng, chuyên trách công nghệ thông tin và các Phòng Văn hóa và Thông tin; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh bạn.

Hội thảo đã được nghe các đơn vị, doanh nghiệp trao đổi, thảo luận những nội dung về tổng quan phần mềm nguồn mở; hiện trạng triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở trong hoạt động cơ quan nhà nước và định hướng phát triển; sử dụng mã nguồn mở cung cấp thông tin và ứng dụng các dịch vụ công. Để thực hiện được việc sử dụng phần mềm nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước cần phải có sự kiên quyết của UBND, lãnh đạo các đơn vị và cơ quan có thẩm quyền. Hội thảo cũng đã đề xuất với Sở có kiến nghị với Bộ thông tin và Truyền thông về việc tạo ra một diễn đàn cũng như là đầu mối chính thức về phần mềm mã nguồn mở để người sử dụng có thể trao đổi thắc mắc hoặc truy cập để tìm thông tin.

Ông Phan Tấn Ngọc - Phó Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu. Về phía Sở sẽ tiến hành các bước tiếp theo, sẽ trình UBND chủ trương triển khai rộng theo danh mục của Bộ và các ứng dụng liên quan đồng thời đề nghị các sở ngành đánh giá lại tình hình đào tạo để phân loại đào tạo tiếp; các doanh nghiệp cùng tham gia tuyên truyền và hướng dẫn cho người sử dụng; tất cả các đơn vị thống nhất phối hợp sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong cơ quan nhà nước, tạo điều kiện nâng cao năng lực tiếp cận, ứng dụng hiệu quả trong quá trình tác nghiệp của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố./.
 

Kim Thanh - Sở TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)