Hà Giang tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại địa phương

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 19-23/10/2009, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do Đồng chí Phạm Mã Hùng – Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại UBND các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Mục tiêu chuyến công tác nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với cấp ủy, chính quyền các địa phương và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông.

Đoàn đã được nghe báo cáo tình hình phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn các huyện về kết quả đạt được, những khó khăn, thuận lợi ở các địa phương. Qua báo cáo của UBND các huyện, đoàn cũng đã làm rõ thêm vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. Đặc biệt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các địa phương đối với ngành Thông tin và Truyền thông.

Cuộc họp cũng dành thời gian trao đổi về các lĩnh vực Bưu Chính chuyển phát, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Xuất bản - Báo chí… Giữa cấp ủy chính quyền, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tại các địa phương.

Thay mặt đoàn công tác đồng chí Phạm Mã Hùng – Giám đốc Sở cảm ơn chính quyền các địa phương đã giành thời gian tiếp đoàn và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đối với ngành; sự cố gắng, quyết tâm của các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh Cấp ủy chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo, bổ sung nhân lực cho ngành; Đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; Chỉ đạo các đơn vị Viễn thông, Bưu điện xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin chuẩn bị cho công tác diễn tập phòng thủ khu vực; Thực hiện quy hoạch Bưu chính,Viễn thông, Công nghệ thông tin và cấp phép tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông trên địa bàn; Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức giao ban khối Thông tin trên địa bàn huyện hàng quý để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị. Tạo động lực thúc đẩy công tác quản lý nhà nước, phát huy thế mạnh của ngành tại địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế, Chính trị - xã hội, An ninh quốc phòng của tỉnh.
 

Sở TT&TT Hà Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)