Hậu Giang: Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND về việc quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quyết định nêu rõ thời gian mở, đóng cửa của các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhân danh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông cho người sử dụng thông qua hợp đồng đại lý và hưởng thù lao từ 06 giờ 00 đến 23 giờ 00 hàng ngày; Tất cả các đại lý Internet phải niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh theo quy định, trong đó ghi rõ thời gian mở và đóng cửa hàng ngày. Nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Ái Phương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)