Sở TT&TT Khánh Hòa tịch thu 21 cuốn sách của 3 nhà sách

(Mic.gov.vn) - Qua kiểm tra 57 cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm (XBP) trên địa bàn tỉnh trong đợt thanh tra diện rộng xuất bản, in, phát hành XBP, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Khánh Hòa đã tịch thu 21 cuốn sách của 3 nhà sách.

Theo đó, đoàn thanh tra phát hiện 4 cơ sở chưa bổ sung ngành nghề phát hành XBP trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD); 3 cơ sở lưu hành 21 cuốn sách có nội dung vi phạm, trong đó có 7 cuốn vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, 4 cuốn thể hiện sự châm biếm cực đoan, phiến diện các vấn đề tiêu cực của xã hội, 10 cuốn vi phạm bản quyền tác giả. Sở TT-TT Khánh Hòa đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan chức năng để được bổ sung thêm các mặt hàng kinh doanh trong Giấy chứng nhận ĐKKD và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh, phát hành XBP.

Phạm Duy Lộc - Sở TT&TT Khánh Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)