Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tổ chức Hội nghị dân chủ quý III năm 2009

(Mic.gov.vn) - Sáng 02/10/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tổ chức Hội nghị dân chủ quý III năm 2009. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở và tất cả CBCC của Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

9 tháng đầu năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành được tăng cường, hiệu lực quản lý nhà nước tiếp tục nâng cao, công tác tham mưu xây dựng văn bản từng bước được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh - sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành và quản lý ngành ngày càng tốt hơn.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử được duy trì tốt và được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí 6 tháng đầu năm 2009. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tiếp tục đạt được những kết quả khả quan: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được đẩy mạnh theo hướng phục vụ cải cách hành chính. Một số dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng bước đầu đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn tại các đơn vị. Các dự án công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang được thực hiện đúng tiến độ. Đặc biệt, việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở và phần mềm phục vụ chỉ đạo điều hành, quản lý văn bản đã góp phần thực thi nghiêm túc bản quyền sở hữu về phần mềm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà.

Hội nghị cũng đã nghe một số báo cáo và tham luận của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc tạo nguồn tăng thu nhập cho CBCC-VC; báo cáo của Phòng Bưu chí - Viễn Thông về Phương pháp đẩy mạnh công tác tham mưu, triển khai tiến độ giải quyết công việc nhanh, hiệu quả; báo cáo của Phòng Kế hoạch - Tài chính về việc phối hợp trong công tác giữa phòng và các đơn vị giải quyết công việc chuyên môn để đạt kết quả cao và một số ý kiến tham luận của CBCC của Sở.

Định hướng kế hoạch những tháng cuối năm, Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm. Tăng cường công tác cải cách hành chính. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL. Lập đề cương Quy hoạch ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông; Tiếp tục phối hợp xây dựng và triển khai Cổng thông tin hợp tác 03 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên - Ninh Thuận. Phối hợp với Hội tin học tổ chức Hội chợ thương mại điện tử. Trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quy định về chế độ nhuận bút áp dụng cho các cơ quan báo chí, chế độ biên tập, cập nhật cho trang tin điện tử của các cơ quan thuộc tỉnh. Tổ chức giao ban với cơ quan chủ quản các cơ quan báo chí (lần 2). Tiến hành các cuộc thanh tra các đại lý Internet, sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện đối với các đơn vị sử dụng mạng dùng riêng.

Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu giải pháp khả thi cho việc sử dụng phần mềm hợp pháp tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn phần mềm mã nguồn mở cho cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND các tỉnh miền Trung tổ chức tại Nha Trang. Triển khai gói thầu “Cung cấp thiết bị và xây dựng phần mềm Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa”, triển khai thực hiện Dự án Hệ thống hội nghị, giao ban trực tuyến, hoàn thành trong năm 2009. Tiếp tục xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động tác nghiệp của Sở. Củng cố tổ chức bộ máy Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mới được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Kết thúc hội nghị Ban giám đốc đã trao Bằng khen, Giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 9 tháng đầu năm.
 

Sở TT&TT Khánh Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)