Bắc Kạn: Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa chỉ thị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã triển khai tốt các nhiệm vụ nhằm tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các nhiệm vụ cần triển khai gồm: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT và ứng dụng CNTT ở tất cả các cấp, các ngành, từ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đến từng cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT; Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; Tăng cường việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở, thực hiện tốt vấn đề bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm; Đào tạo, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực về CNTT trong khối cơ quan nhà nước; Tăng cường đầu tư cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cũng theo chỉ thị, mục tiêu đến năm 2010, 80% văn bản trao đổi của các cơ quan được thực hiện bằng thư điện tử.
 

Nguồn: Chỉ thị 15/2009/CT-UBND tỉnh Bắc Kạn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)