Hậu Giang: Kết quả thanh tra công tác phối hợp phòng, chống tội phạm lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT năm 2009

(Mic.gov.vn) - Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Sở TT&TT Hậu Giang chủ trì đã tiến hành thanh tra lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra 322 trường hợp. Trong đó có 122 cơ sở, đại lý kinh doanh dịch vụ internet; 9 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng tần số và thiết bị phát sóng; 188 cửa hàng kinh doanh sim trả trước và cửa hàng điện thoại di động; 13 cửa hàng kinh doanh sách. Kết quả phát hiện có 84 trường hợp vi phạm, Đoàn Thanh tra đã tiến hành nhắc nhở tại chỗ 17 trường hợp; phạt cảnh cáo 29 trường hợp và phạt tiền 36 trường hợp với số tiền 90,8 triệu đồng.

Từ những kết quả trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang xây dựng kế hoạch phối hợp công tác thanh tra năm 2010. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc hoàn thành các thủ tục cần thiết sau khi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày tại các đại lý Internet; Thực hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm tra đột xuất khi các đơn vị phối hợp phát hiện trên địa bàn về lĩnh vực thông tin và truyền thông: dự thảo các thủ tục cần thiết trình UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn Thanh tra trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông để kiện toàn Đoàn Thanh tra nhằm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới…

Ái Phương- Sở TT&TT Hậu Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)