Bình Định: Ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền phòng, chống ma tuý”

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/9/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền phòng, chống ma tuý” của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch quy định rõ các công việc cụ thể như: Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng công tác tuyên truyền; Xuất bản tài liệu, bản tin, chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các phóng sự về các mô hình, điển hình; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi tuyên truyền; liên hoan, triển lãm về tuyên truyền phòng, chống ma tuý; Xây dựng và nhân rộng các mô hình mạng lưới dịch vụ hỗ trợ tuyên truyền, mô hình tư vấn cho thanh niên, mô hình truyền thông, câu lạc bộ truyền thông của Đoàn Trường Đại học, Cao đẳng, THCN, Tỉnh đoàn; Lồng ghép nội dung phòng, chống ma tuý vào phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, ấp, khối phố văn hoá, cơ quan đơn vị, trường học văn hoá; Tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trên tất cả các phương tiện như: báo in, báo điện tử, đài phát thanh - tuyền hình, tuyên truyền thông qua các thiết chế văn hoá, các buổi truyền thông trực tiếp và các loại hình khác.

Trong Kế hoạch này cũng quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác “Tuyên truyền phòng, chống ma tuý”.
 

Huy Phúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)