Tin hoạt động của Sở TT&TT Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - * Tập huấn công tác cập nhật thông tin cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam * Kết quả kiểm tra hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm trển điah bàn thành phố Tam kỳ, Hội An và Núi Thành

* Tập huấn công tác cập nhật thông tin cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam

Sau khi Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Quảng Nam chính thức khai trương, nhằm đưa Cổng TTĐT tỉnh đi vào hoạt động có hiệu quả, ngày 22/9/2009 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn cập nhật đưa thông tin lên Cổng TTĐT cho hơn 70 cán bộ phụ trách thông tin của các Sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu, hướng dẫn chi tiết, cụ thể các thao tác, các chuyên mục cần được cập nhật thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp cho các đơn vị tài khoản truy cập cũng như phân quyền cụ thể để học viên thực hành trực tiếp. Ngay sau buổi tập huấn, các đơn vị sẽ triển khai thực hiện đưa thông tin tại đơn vị mình lên Cổng TTĐT để việc cập nhật thông tin được kịp thời, đầy đủ, chính xác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.

* Kết quả kiểm tra hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm trển địa bàn thành phố Tam kỳ, Hội An và Núi Thành

Thực hiện công văn số 1593/BTTTT-TTra ngày 1/6/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ đạo thanh tra diện rộng xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; Quyết định số 429/QĐ-STTTT ngày 27/8/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra diện rộng hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, vừa qua Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng PA25 -Công an tỉnh kiểm tra về hoạt động trên lĩnh vực báo chí, xuất bản của một số cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi Thành.

Qua kiểm tra 15 đơn vị đã phát hiện nhiều sai phạm như in các loại tài liệu không kinh doanh nhưng không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, một số điểm Photocopy hoạt động nhưng không có bản cam kết…. Thanh tra Sở đã xử lý 9 đơn vị theo quy định của pháp luật. Tính đến nay, toàn bộ số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp vào ngân sách tỉnh là 12.650.000đ. Sở TT&TT cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức cần thực hiện các quy định của Luật Xuất bản, Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ. Đồng thời Sở TT&TT sẽ sớm tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm để các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.
 

Hoàng Thị Thanh Trúc-Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)