Tập huấn khai thác và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Nguyên

(Mic.gov.vn) - Nhằm triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/2/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường khai thác và sử dụng hệ thống thư điện tử thống nhất của tỉnh, trong 2 ngày 18 và 21/9/2009, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn “Khai thác và sử dụng hệ thống thư điện tử thống nhất của tỉnh”.

Đây là lớp tập huấn thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thư điện tử thống nhất cho các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2010 do Sở TT&TT làm chủ đầu tư”. Hệ thống thư điện tử được tiến hành thử nghiệm từ tháng 10/2008. Đến nay, đang trong giai đoạn nghiệm thu, bàn giao và đã đưa vào sử dụng trên 2.500 hòm thư.
Tham dự lớp tập huấn có 55 cán bộ chuyên trách về CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện và một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về hệ thống thư điện tử, nguyên tắc quản lý và gửi/nhận, chia sẻ thư; phương pháp tổ chức, hướng dẫn sử dụng Email tại đơn vị; Thực hành cài đặt, thiết lập cấu hình, xây dựng danh bạ địa chỉ; Tìm kiếm, thiết lập các luật quản lý thư (tạo thư mục mới, thiết lập các luật lọc và định tuyến thư đến, thư đi, thư rác)…  Qua đó, các học viên nắm được phương pháp cài đặt cấu hình, khai thác hiệu quả các chức năng, tính năng; phương pháp tự triển khai và hướng dẫn cho cán bộ, công chức cơ quan mình khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử để gửi/nhận, chia sẻ và trao đổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.
 

Thu Hương - Sở TT&TT Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)