Hội nghị phổ biến các Văn bản Quy phạm Pháp luật chuyên ngành TT&TT năm 2009 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 18/9/2009, tại Hội trường Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh BR-VT phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thông tin – truyền thông năm 2009 cho các cán bộ công chức, viên chức của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hội nghị nhằm góp phần tích cực đưa các quy phạm pháp luật mới về thông tin- truyền thông đi vào đời sống xã hội và phát huy tác dụng, đồng thời giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Tại Hội nghị, hơn 150 đại biểu được nghe phổ biến các văn vản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn Nghị định 97 đối với dịch vụ Internet; Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; thanh tra, xử phạt về Internet và thuê bao di động trả trước; Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Thông tư Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung  ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010.
 

Thúy Hà - Sở TT&TT tỉnh BR-VT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)