Ký kết Quy chế phối hợp Phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định - Công an tỉnh ký kết Quy chế phối hợp Phòng chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm, phạm vi, nội dung phối hợp trong việc phòng, chống in lậu từ các khâu tổ chức tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp đến thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động in (kể cả photocopy) của Sở Thông tin và Truyền thông - Công an tỉnh và các đơn vị liên quan như: Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố, Báo Bình Định, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Định...

Quy chế cũng nêu tính chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan như: Chi cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch-Đầu tư và UBND các huyện, thành phố. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in phải chấp hành đúng pháp luật, có trách nhiệm phối hợp và cộng tác với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh để chủ động phòng, chống in lậu.

Minh Tân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)