Sở TT&TT Bình Phước tổ chức Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Đại diện các Sở, ban, ngành trong tỉnh và trên 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, 4 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Công nghệ thông tin (Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt, Công ty tin học cổ phần Lạc Tiên, Công ty cổ phần Sao Thiên Vương, Công ty TNHH Doanh nghiệp trẻ) đã trình bày các Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng CNTT với chi phí thấp, Doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả, mạng riêng ảo VPN – giải pháp cho doanh nghiệp với chi phí thấp, tổ chức đánh giá và lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp.

Đại diện Sở TT&TT, bà Trần Tuyết Minh - Phó giám đốc Sở đã trình bày báo cáo tổng quan về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Bình Phước. Nhìn chung việc ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp Bình Phước còn thấp, đã có 74% doanh nghiệp kết nối Internet nhưng hầu như chưa có doanh nghiệp nào ứng dụng thương mại điện tử, chỉ có 9% trong tổng số 200 doanh nghiệp được khảo sát có Website; Hội thảo đã nghe các đơn vị cung cấp giải pháp CNTT với 04 chủ đề nêu trên.

Các doanh nghiệp Bình Phước đã đặt câu hỏi về những vấn đề lựa chọn giải pháp ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp và đã được các nhà cung cấp giải đáp thỏa đáng trực tiếp tại hội thảo. Hội thảo khép lại với những mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 có 100% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bình Phước có sử dụng Internet, có hộp thư điện tử, 50% doanh nghiệp có Website...
 

Sở TT&TT Bình Phước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)