Yên Bái: Hội thảo Báo Đảng với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng

(Mic.gov.vn) - Sáng 11/9, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XI – 2009 do Báo Yên Bái đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc tại Yên Bái. Tham dự Hội thảo có các báo: Nhân Dân, Hà Nội Mới, Vĩnh Phúc và 16 cơ quan báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

Chủ đề của cuộc Hội thảo lần này là “Báo chí với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”. Đây là một đề tài rất lớn, phong phú nhưng cũng rất khó bởi nó vừa mang tính chính trị vừa mang tính định hướng và hướng dẫn. Do vậy người viết phải có tầm nhìn rộng, có nhãn quan chính trị khá sâu sắc, phải hiểu và nắm bắt được đường lối, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, tức là phải hiểu về Đảng và công tác chính trị.

Cùng với nhiều kênh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, với những tiếng nói khác nhau từ nhiều góc cạnh của cuộc sống, báo chí có những đóng góp đáng kể vào công việc quan trọng đó. Trong những năm qua, báo Đảng đã làm tốt những vấn đề mấu chốt trong công tác xây dựng Đảng. Báo chí đã tuyên truyền, cổ động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị một cách sâu rộng, nhanh chóng, thường xuyên, thiết thực và cụ thể nhất. Trước tình hình cách mạng mới, trước thềm của Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ của những người làm báo Đảng càng nặng nề hơn bao giờ hết, đòi hỏi mỗi báo và tự thân mỗi nhà báo phải không ngừng tự đổi mới, hoàn thiện đổi mới tư duy làm báo theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương; phản ánh sinh động, đậm nét hơn những vấn đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của từng địa phương, đơn vị…

Vấn đề xây dựng Đảng đã được lãnh đạo các báo chuẩn bị kỹ lưỡng trong phần tham luận, đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc hội thảo lần này.  Nhiều tham luận của các báo tập trung vào các nhóm nội dung mà các địa phương cùng quan tâm như: Thực trạng tình hình hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ của Báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tác phẩm viết về xây dựng Đảng trên báo Đảng địa phương; kinh nghiệm bước đầu về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên báo địa phương; cần đổi mới phương pháp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp cho sát thực, hấp dẫn và hiệu quả… Là các tỉnh có đặc thù về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội… do đó trên lĩnh vực hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc có nhiều điểm tương đồng và Hội thảo là dịp để các báo tìm đến sự chia sẻ, học tập và trao đổi kinh nghiệm góp phần làm cho các tờ báo có nhiều đổi mới vê nội dung và hình thức tuyên truyền. Đây cũng là dịp để các báo trao đổi, nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn ở mỗi địa phương, đóng góp xây dựng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng nói chung, nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho 16 tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề “Giữ gìn và bảo tồn văn hóa các dân tộc” phát động tại Hội thảo Quảng Ninh năm 2008; Báo Yên Bái trao cờ cho đơn vị đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XII vào năm 2010 và phát động cuộc thi viết về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”.
 

Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)