Kon Tum : Hoàn thành việc xây dựng Trang thông tin điện tử thành phần phục vụ công bố Bộ thủ tục hành chính 3 cấp : xã, huyện, tỉnh

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 25/7 đến ngày 26/8/2009 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã tập trung xây dựng Trang thông tin điện tử thành phần của Website tỉnh chuyên về thủ tục hành chính và đã hoàn thành việc nhập thông tin Bộ thủ tục hành chính 3 cấp : xã, huyện, tỉnh.

Ngày 28/08/2009 UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ công bố chính thức các Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bấm nút khai trương trang thông tin điện tử thành phần (http://thutuchanhchinh.kontum.gov.vn) công khai hệ thống Thủ tục hành chính của tỉnh. Toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính đã được Sở TT&TT Kon Tum cập nhật ở mức độ 2, nhằm để phục vụ các tổ chức và công dân một cách thuận lợi và hiệu quả trong việc khai thác thông tin.

Trần Vinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)