Long An: Giao ban báo chí tháng 8/2009

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 25/8/2009, tại Sở Thông tin và Truyền thông Long An diễn ra cuộc họp giao ban báo chí tháng 8/2009. Ngoài nội dung giao ban báo chí lệ kỳ, cuộc giao ban lần này có thêm phần trao đổi thống nhất về việc cải tiến nội dung chương trình phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng chí Trần Minh Hùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì cuộc họp.

Sau khi lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo báo cáo công tác quản lý thông tin báo chí tháng 8/2009, đa số đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo và đánh giá cao các cơ quan Báo chí đã thông tin nhanh, kịp thời, phản ánh toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng trong tỉnh. Điểm nổi bật trong tháng là các cơ quan báo chí có những bài viết tuyên truyền sâu sắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 21 đề ra trong 6 tháng cuối năm 2009;  phản ánh, phân tích sâu việc sử dụng gói kích cầu của Chính phủ về hỗ trợ vốn để thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngăn chặn sự suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, có nhiều ý kiến thống nhất cao với phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Hùng mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm từng bước nâng cao chất lượng nội dung thông tin báo chí; nhất là cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò thông tin, đánh giá, tổng kết, cảnh báo, phát hiện vấn đề và đề xuất các giải pháp giúp cho lãnh đạo tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh một cách nhanh nhạy, kịp thời, đạt hiệu tốt nhất. Nhạy bén trong việc phân tích, bình luận những vấn đề được nhiều người quan tâm, bên cạnh nêu gương người tốt việc tốt, cần phê phán những việc xấu, đặc biệt là vấn đề tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm góp ý nội dung chương trình, cách thức họp giao ban báo chí nhằm đạt hiệu quả cao hơn nhưng vẫn đảm bảo các nội dung theo quy định tại Quyết định số 688-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Đặc biệt, yêu cầu đặt ra tại cuộc họp trong thời gian tới là các đại biểu tham dự phải quan tâm theo dõi báo chí, phản ánh những vấn đề quan trọng cần thông tin lên báo chí và có ý kiến góp ý, phân tích để nâng cao chất lượng cuộc họp giao ban báo chí.

Trong tháng qua, một số tờ báo ngoài tỉnh đăng những thông tin chưa đúng sự thật về Long An. Yêu cầu các báo đài trong tỉnh và cơ quan quản lý báo chí, cần lưu ý phối hợp cập nhật thông tin, chủ động đăng tải những bài viết mang giá trị thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo tỉnh về các giải pháp, biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

Về định hướng thông tin báo chí tháng 9/2009, báo đài tỉnh tập trung tuyên truyền Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, thành tựu của cách mạng Việt Nam qua 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; tuyên truyền đậm nét các giải pháp phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm gắn với phản ánh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, các nhóm giải pháp kích cầu của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; tuyên truyền về vấn đề bảo vệ mội trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX.

Riêng vấn đề cải tiến nội dung chương trình phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi nghiên cứu ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân trước kỳ họp lần thứ 21-HĐND tỉnh (khóa VII) về nội dung phản ánh chương trình truyền hình của tỉnh phát sóng nhiều phim nước ngoài (Trung Quốc, Hồng kông, Hàn Quốc…) trong giờ cao điểm (“giờ vàng”) không phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc; Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Hùng kết luận chỉ đạo Đài PTTH trong thời gian tới có hình thức tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri công khai trên sóng truyền hình và nghiên cứu khắc phục, điều chỉnh giờ phát sóng, tăng cường chương trình chiếu phim truyện Việt Nam cho phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 

Phòng Báo chí Xuất bản - Sở TT&TT Long An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)