Sở TT&TT Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT

(Mic.gov.vn) - Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 427/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Theo đó, đối với các đơn vị đã đầu tư trang thông tin điện tử (website) của ngành, đơn vị mình đang hoạt động trên mạng Internet và mạng nội bộ, Sở đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào các quy định tại Thông tư 26/2009/TT-BTTTT để chỉ đạo rà soát các chức năng, tính năng nội dung của Trang thông tin điện tử của mình đảm bảo phù hợp với quy định của Thông tư. Trường hợp phải chỉnh sửa, nâng cấp, các đơn vị chủ động lập dự toán chi phí từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị để bổ sung trong năm 2009-2010.

Đối với các đơn vị đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và chưa thực hiện đầu tư website cần căn cứ vào các quy định của Thông tư để chỉ đạo, rà soát và chỉnh sửa các chức năng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật và nội dung thông tin để đảm bảo phù hợp với quy định của Thông tư. Trường hợp phải dự toán bổ sung, sở đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét, bổ sung dự toán chi phí cho phù hợp với tiến độ thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãnh phí và đầu tư lại.
 

Theo CV 427/STTTT-CNTT của UBND tỉnh Thái Nguyên

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)