Quảng Trị: Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - Tần số vô tuyến điện là nguồn tài nguyên quốc gia hữu hạn cần được quản lý chặt chẽ. Thời gian qua, việc xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý tần số, kiểm tra, kiểm soát can nhiễu trong các hoạt động thông tin vô tuyến điện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng không ít tổ chức, cá nhân hoặc chưa hiểu biết , hoặc cố tình đã vi phạm vào các qui định về khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện. Nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện chưa được đưa vào quản lý chặt chẽ. Nếu không được quản lý chặt chẽ vấn đề này thì nó có thể xảy ra tình trạng can nhiễu sóng điện từ ảnh hưởng đến an toàn thông tin về quốc phòng, an ninh, ảnh hưởng điều khiển bay của các hãng hàng không và chất lượng các mạng viễn thông khác.
Với sự cần thiết và tầm quan trọng đó, trong hai ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm tần số khu vực III tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện cho đối tượng là Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã trong tỉnh đồng thời cấp phép cho thiết bị phát sóng đài truyền thanh không dây trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức tại hai địa điểm là tại thị xã Đông Hà và thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa.
Đây là một trong những nội dung mà Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số khu vực III để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Thông qua buổi tập huấn, các đối tượng tham dự đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tần số vô tuyến điện, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tần số vô tuyến điện và các thủ tục đăng ký cấp phép cho thiết bị đài truyền thanh không dây cấp xã. Nhân dịp này Trung tâm tần số khu vực III được sự uỷ quyền của Cục tần số vô tuyến điện đã cấp phép thiết bị cho các đài truyền truyền thanh không dây cấp xã.
 

Quang Vượng – Sở TT&TT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)