Bình Định: Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CTTTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009-2010.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2010 là:
Đào tạo, hướng dẫn cho 100% lãnh đạo và công chức trong cơ quan có đầy đủ kỹ năng sử dụng thư điện tử để gửi, nhận công văn, tài liệu; Trên 80% số cán bộ, công chức nhà nước sử dụng thư điện tử, khai thác thông tin trên môi trường mạng để phục vụ công tác chuyên môn, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy trong công tác quản lý nhà nước; Tỉ lệ các loại văn bản thông thường được gửi/nhận thông qua hệ thống thư điện tử tại UBND tỉnh đạt 100%, các Sở, ban, ngành đạt 80%, UBND các huyện, thành phố đạt trên 40%; các cơ quan cấp xã, phường, thị trấn đạt 30%. 
Trong kế hoạch cũng nêu các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi việc sử dụng thư điện tử trong các cơ quan nhà nước; Đảm bảo triển khai hệ thống thư điện tử cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước; Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thư điện tử của tỉnh tại tên miền www.mail.binhdinh.gov.vn; Sử dụng hộp thư điện tử có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành công việc.
 

Theo QĐ số 1884/QĐ-CTUBND Bình Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)