Sở TT&TT Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn TT&TT và Hội thảo Internet

(Mic.gov.vn) - Trong 2 ngày 4-5/8/2009, tại sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về TT&TT và Hội thảo Internet.

Hội nghị nhằm tập huấn công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực BCVT, CNTT, BCXB và thanh tra cho các phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Qua đó, lãnh đạo và chuyên viên các phòng văn hoá được hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý nhà nước bao gồm chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách lĩnh vực BCVT, CNTT, BCXB, thanh tra tại địa phương; một số nội dung các phòng VHTT cấp huyện có thể tham mưu cho UBND cấp huyện cùng một số các văn bản quản lý nhà nước liên quan.
Liên quan đến việc quản lý trên lĩnh vực BCVT, Hội thảo chuyên đề về quản lý Internet cũng được tổ chức tiếp sau hội nghị tập huấn.
Tại hội thảo, các đơn vị tham dự như Công an tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo, Tỉnh đoàn, phòng Văn hoá Thông tin thành phố Pleiku đã có báo cáo tham luận về tác động của Internet đối với trường học, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn, thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động Internet…
Đặc biệt tại Hội nghị và hội thảo lần này, các hoạt động thanh kiểm tra trên lĩnh vực TT&TT nói chung và hoạt động Internet nói riêng cùng các văn bản về quy định xử phạt liên quan được hướng dẫn và cung cấp cụ thể.
 

T.L - Sở TT&TT Gia Lai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)