UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển Phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2010

(Mic.gov.vn) - Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm đưa các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở vào sử dụng thay thế dần các phần mềm mã nguồn đóng, đồng thời xây dựng các quy định về sử dụng các phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2009, 70% máy trạm trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được cài đặt các phần mềm mã nguồn mở, 70% cán bộ, nhân viên được tập huấn, hướng dẫn sử dụng. Đến ngày 31/12/2010, đảm bảo hầu hết các máy tính tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh được cài đặt các phần mềm mã nguồn mở và hầu hết các cán bộ, nhân viên đều được tập huấn, hướng dẫn sử dụng; từng bước nâng dần số văn bản, tài liệu, thông tin trao đổi trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh được soạn thảo, xử lý bằng các phần mềm mã nguồn mở.
Nội dung của kế hoạch gồm: 1. Tuyên truyền thúc đẩy phát triển phần mềm mã nguồn mở; 2. Hỗ trợ chuyển đổi từ mã nguồn đóng sang mã nguồn mở; 3. Đào tạo, tập huấn về phần mềm mã nguồn mở. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 1 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.
 

Theo Quyết định số 443/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)