Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 4/8/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực III tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TT-TT). Đối tượng tập huấn là lãnh đạo và chuyên viên quản lý lĩnh vực TT-TT ở các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung tập huấn tập trung vào công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông và một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, thị xã và thành phố. Trong đó có vấn đề xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án phát triển và việc phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở các địa phương.

Theo Gia Lai điện tử

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)