Tiền Giang: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Quy hoạch có mục tiêu đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT nhằm phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH, phát triển đồng bộ với sự phát triển chung của cả nước; Đưa CNTT trở thành động lực phát triển KT-XH, và là một ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin trong mọi mặt của đời sống xã hội. Quy hoạch đã nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2010, 2015 và đến 2020.

Đến 2010: Đầu tư hạ tầng máy tính cho các cơ quan, đơn vị nhà nước từ cấp huyện, thị, thành trở lên, kết nối mạng LAN và mạng WAN cho các đơn vị nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước được tốt hơn. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành trọng điểm để triển khai xây dựng các hệ thống thông tin quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 1 và 2 phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm các điều kiện triển khai hệ thống thư điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp về hạ tầng CNTT, trình độ ứng dụng CNTT, tạo lập và có quy chế sử dụng hộp thư điện tử. Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, công khai danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức, viên chức có thẩm quyền trên trang thông tin điện tử. Tận dụng triệt để hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản, tài liệu với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công.
Đến năm 2015: Đầu tư hạ tầng máy tính cho 90% cơ quan, đơn vị nhà nước cấp xã, phường, thị trấn, kết nối mạng LAN, WAN cho các đơn vị, nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực điều hành, quản lý cho các cơ quan. Trang bị đồng bộ các phần mềm ứng dụng cho các đơn vị trong hệ thống các cơ quan Đảng và Nhà nước của tỉnh. Hoàn thành, triển khai và nâng cấp cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin quản lý các ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng CNTT rộng rãi trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, tới tận các cấp xã, phường, thị trấn, trong doanh nghiệp và thương mại. Phổ cập môn tin học tới tất cả các trường từ bậc tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Phổ cập tin học, Internet tới các đối tượng trong dân cư, đưa một số dịch vụ công trọng điểm tới tận tay người dân bằng những chương trình quảng bá, khuyến khích và xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT tại những nơi công cộng. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ hành chính công từ mức cung cấp thông tin đến mức giao tiếp phục vụ cho người dân và doanh nghiệp đạt chất lượng và hiệu quả cao. Đảm bảo hầu hết các DN vừa và nhỏ đều có website và tham gia vào các hoạt động thương mại điện tử. Hình thành mạng thông tin điện tử địa phương phù hợp với lộ trình xây dựng hệ thống thông tin của Đảng và Chính phủ.
Đến năm 2020: Ứng dụng CNTT rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo 100% cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, hướng tới hoàn thiện các dịch vụ hành chính công ở mức độ 4 phục vụ cho người dân và doanh nghiệp với chất lượng, hiệu quả cao. Phát triển công nghiệp CNTT trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tin học hóa được tất cả các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan nhà nước, xây dựng thành công được 3 giai đoạn phát triển Chính phủ điện tử, mọi công dân đều có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ hành chính công một cửa giao tiếp với các cơ quan nhà nước.
Trong Quy hoạch cũng nêu phương án phát triển; Vốn đầu tư; Danh mục công trình, dự án dự kiến đầu tư đến năm 2020 và Các giải pháp và cơ chế thực hiện quy hoạch.
 

Theo Quyết định số 2665/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)