Thái Bình: Giao ban thi đua cụm thanh tra các Sở, Ngành trong tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 03/8/2009 tại sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình - Cụm trưởng thi đua khối Thanh tra các sở ngành của tỉnh đã tổ chức giao ban, sơ kết việc thực hiện phong trào thi đua sáu tháng đầu năm 2009 và triển khai chuẩn bị tổng kết bình xét thi đua năm 2009 của cụm.

 Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đình An, Tỉnh ủy viên Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Hoàng Minh Chính, Giám đốc sở Thông tin truyền thông Thái Bình, các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông và các đồng chí là Chánh thanh tra các sở ngành trong tỉnh.

Theo báo cáo thi đua do đồng chí Ngô Nguyên Long - Chánh thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình, Cụm trưởng trình bày tại hội nghị trong 6 tháng đầu năm 2009 Thanh tra các Sở, Ngành trong toàn tỉnh đạt được các kết quả chủ yếu như sau:

Về Tiếp dân: Thanh tra các Sở, Ngành đã tiếp 312 lượt người, tăng 132 lượt so với cùng kỳ năm 2008.

Về giải quyết đơn: Thanh tra các Sở, Ngành nhận 115 đơn (đơn khiếu nại: 70; đơn tố cáo 45). Trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 72 đơn; (khiếu nại 46; tố cáo là 26, tăng 51 đơn so với cùng kỳ năm 2008). Đã giải quyết 55 đơn đạt tỷ lệ 76,3%; Chuyển kỳ sau: 17 đơn trong đó khiếu nại là 06 đơn; tố cáo là 11 đơn.

Về Thanh tra: Thanh tra các Sở, Ngành đã triển khai 36 cuộc tại 267 đơn vị, phát hiện và kiến nghị thu hồi 1.209,4 triệu đồng và 173.403,4 m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính 191,65 triệu đồng, kiến nghị UBND tỉnh xử phạt 88 triệu đồng.

Về phòng chống tham nhũng: Thanh tra các Sở, Ngành đã được triển khai đầy đủ, kịp thời theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, được gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị địa phương, tổ chức triển khai tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch các nguồn kinh phí, thu chi nội bộ và việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức cá nhân trong việc đấu tranh chống các hành vi, biểu hiện tiêu cực, tham ô, tham nhũng, thực hiện kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác. Riêng việc kê khai tài sản thu nhập theo Nghị Định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 2442/TT-TTCP ngày 13/01/2007 của Thanh tra Chính phủ, công văn số 149/UBND-TCD ngày 06/2/2009 của UBND tỉnh về kê khai tài sản thu nhập đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập theo yêu cầu.

Những nhiệm vụ tiếp theo của những tháng còn lại năm 2009 là:

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 39/CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưỏng, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Thanh tra năm 2009 của Thanh tra tỉnh đã phát động.

- Duy trì việc tiếp dân theo quy định, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của công dân mới phát sinh, dứt điểm các khiếu nại tố cáo còn tồn đọng.

- Đôn đốc sử lý, thu hồi các khoản kinh tế sai phạm theo kết luận thanh tra, tiến hành triển khai tiếp các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ các Bộ, Ngành

- Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho Cán bộ, Thanh tra viên.

Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đồng chí Đỗ Đình An đã biểu dương kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm của Thanh tra các Sở Ngành đồng thời quán triệt những nhiệm vụ và các giải pháp để hoàn thành chương trình công tác Thanh tra năm 2009.

Đồng chí Hoàng Minh Chính, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình thay mặt lãnh đạo, cán bộ nhân viên sở cám ơn sự quan tâm của Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở ngành đã tới dự hội nghị đồng thời đề xuất những ý kiến trong công tác quản lý Nhà nước về thanh tra.
 

NNL-Sở TT&TT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)