Thanh Hóa: Giao ban báo chí tháng 7

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 27/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan báo chí địa phương và đại diện cơ quan báo chí trung ương tại Thanh Hoá và các cơ quan ban ngành: Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân,.. đã tham gia giao ban báo chí thường kỳ.

Hoạt động báo chí - xuất bản tháng 7 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã xuất bản ấn phẩm báo chí với nội dung phong phú, sinh động, hấp dẫn. Nội dung thông tin đúng theo tôn chỉ mục đích và đối tượng phục vụ, đồng thời đề cập nhiều đến các vấn đề chính trị - xã hội của tỉnh, của đất nước. Các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú đóng trên địa bàn tỉnh đều thực hiện đúng Luật báo chí, đưa nhiều tin bài tích cực về Thanh Hóa. Trong đó tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, như tuyên truyền: Tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, 59 năm ngày Thanh niên xung phong, ngày truyền thống Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, ngày dân số thế giới, chất lượng sản phẩm hàng hóa, về ô nhiễm môi trường, đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an toàn trật tự xã hội, công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội... qua đó đã góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thanh Hoá.

Hội nghị cũng đã đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác báo chí - xuất bản và đề ra phương hướng hoạt động của tháng 8, trong đó tập trung tuyên truyền Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc Khánh 2/9, tuyên truyền về khu kinh tế Nghi Sơn, tiếp tục thông tin tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm,…

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)