Tin hoạt động của Sở TT&TT Nghệ An

(Mic.gov.vn) - * Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng Phần mềm nguồn mở trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tại Nghệ An

Thực hiện Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh sử dụng Phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước. Ngày 14/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Đẩy mạnh ứng dụng Phần mềm nguồn mở trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tại Nghệ An, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về CNTT của các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An; Có sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia về Phần mềm nguồn mở của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông; Các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá và Hà Tĩnh

Hội thảo lần này là cơ hội để các nhà quản lý, các chuyên gia Công nghệ thông tin cung cấp những thông tin cần thiết, các đại biểu thảo luận, kiến nghị cho các đề xuất về cơ chế, chính sách thúc đẩy việc sử dụng Phần mềm nguồn mở trong các cơ quan nhà nước tại Nghệ An.

Hội thảo lần này cũng đưa ra những sản phẩm Phần mềm nguồn mở phù hợp có thể đưa vào danh mục Phần mềm nguồn mở khuyến khích các cơ quan Nhà nước sử dụng theo khuyến cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Những ý kiến đóng góp ghi nhận tại Hội thảo là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các kế hoạch, các cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng Phần mềm nguồn mở tại Nghệ An đúng tiến độ và hiệu quả./.

* Tập huấn phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với ứng dụng Công nghệ thông tin

Ngày 14/7, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phối hợp với Ban điều phối hợp phần I (BSPS) tổ chức lớp tập huấn Phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với ứng dụng Công nghệ thông tin.Tham dự hội nghị tập huấn có đại biểu đại diện của 23 sở, ban, ngành và 20 huyện, thành, thị trong tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là chuyên gia đầu ngành của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam trình bày tổng quan vềTCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với việc ứng dụng Công nghệ thông tin; Các bước tiến hành xây dựng hệ thống; Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan chính quyền địa phương; Trách nhiệm của lãnh đạo; Quản lý nguồn lực tại cơ quan; Tạo sản phẩm tại cơ quan; Đo lường phân tích và cải tiến tại cơ quan chính quyền địa phương... và những kinh nghiệm trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống.

Trên cơ sở các nội dung tại buổi tập huấn, các sở, ban, ngành và các địa phương sẽ có các bước chuẩn bị tốt hơn cho việc tiến hành xây dựng kế hoạch và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này tại đơn vị mình một cách có hiệu quả. Góp phần thực hiện thắng lợi Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 17 tháng 05 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với mục tiêu đề án là: đến hết năm 2009 tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải áp dụng và được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000./.

Phòng quản lý CNTT- Sở TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)