Sở TT&TT Đắk Lắk: Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

(Mic.gov.vn) - Sáng 15/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009. Bằng sự cố gắng của lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của Sở và sự phối hợp của các cấp, ngành, Sở đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Về lĩnh vực bưu chính: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 đơn vị hoạt động kinh doanh Bưu chính chuyển phát (Bưu điện tỉnh; Chi nhánh viễn thông Quân đội; Sài gòn Postel; Công ty chuyển phát nhanh Hợp Nhất; Công ty chuyển phát nhanh Nội Bài). Toàn tỉnh có 33 Bưu cục, 141 điểm bưu điện văn hóa xã, 156 đại lý bưu điện, tổng số điểm phục vụ trên toàn tỉnh 330 điểm, bán kính phục vụ đạt 3,55 km, số xã có báo đọc trong ngày 153 xã.

Lĩnh vực viễn thông, Intenet: Trong 6 tháng qua, có sự phát triển mạnh về số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao Intenet, số trạm phủ sóng thông tin di động và tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Tổng thuê bao điện thoại phát triển 6 tháng đầu năm là 170.339 thuê bao trong đó thuê bao cố định là 26.126 thuê bao, tổng thuê bao di động là 144.213 thuê bao, số lượng trạm phủ sóng thông tin di động BTS mới 189 trạm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 100% huyện có đường trục cáp quang và được kết nối khép kín theo từng tuyến bằng phương thức vật lý.

Về tần số Vô tuyến điện: Trong 6 tháng đầu năm tình hình sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không xảy ra trường hợp can nhiễu có hại. Hiện nay có 200 đơn vị được cấp phép sử dụng tần số, với tổng số thiết bị phát sóng vô tuyến điện là 739 máy.

Về hoạt động ứng dụng Công nghệ Thông tin, điện tử: Đến nay Văn phòng Tỉnh ủy duy trì tốt việc quản trị hệ thống mạng máy tính, triển khai các ứng dụng trên mạng, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ kỷ thuật mạng máy tính các cơ quan trực thuộc, xây dựng trung tâm tin học Văn phòng Tỉnh ủy. Đã kết nối đường truyền tốc độ cao từ 15 huyện, thành ủy vào mạng diện rộng của cơ quan đảng. Về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước hiện nay đã có chuyển biến cả về nhận thức lẫn đầu tư thực tiễn, hầu hết các cơ quan nhà nước đã trang bị máy tính làm việc, tỷ lệ cán bộ sử dụng máy tính để làm việc đạt trên 80%, tỷ lệ cơ quan có mạng LAN là 92,3%, tỷ lệ cơ quan kết nối Intenet là 97,4%, 100% cơ quan sử dụng hệ thống eMail của tỉnh để gửi nhận báo cáo, văn bản và trao đổi công việc.

Về lĩnh vực Báo chí-Xuất bản: Hệ thống báo chí của tỉnh hiện nay đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng. Ngoài các cơ quan báo chí ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh còn có thêm nhiều tạp chí, tạp san, bản tin, tờ thông tin của các hội các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Trong thời gian qua báo chí đã hoạt động đúng hướng, dúng pháp luật, đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời đa dạng hơn, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước vừa là điễn đàn của nhân dân. Về xuất bản đã tiến hành hướng dẫn và cấp giấy phép xuất bản các tài liệu không kinh doanh, bản tin cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Để tạo nên thế và lực mới trong giai đoạn hiện nay trong 6 tháng cuối năm 2009, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ chú trọng phát triển đồng đều trên mọi lĩnh vực: Đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông trong tỉnh triển khai đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc thông suốt cho sự chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Hướng dẫn các huyện, thành phố thống nhất quản lý và xây dựng hệ thống truyền thanh không dây đúng theo dải tần số quy định; đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hiện ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của tỉnh, cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng CNTT và hoàn thiện hệ thống mạng LAN; tăng cường chức năng quản lý Nhà nước về báo chí và xuất bản, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật; tham mưu công tác đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực chuyên ngành…

Bá Thăng - Sở TT&TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)