Ninh Thuận: Tập huấn phần mềm mã nguồn mở

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 29/6 - 04/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công ty Cổ phần phần mềm Việt (VietSoftware) và Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận tổ chức 3 lớp tập huấn phần mềm mã nguồn mở cho 140 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.


Thực hiện Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước và Kế hoạch 286/KH-UBND ngày 21/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, từ ngày 29/6 - 04/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công ty Cổ phần phần mềm Việt (VietSoftware) và Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận tổ chức 3 lớp tập huấn phần mềm mã nguồn mở cho 140 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên của VietSoftware đã giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng, cách cài đặt các phần mềm mã nguồn mở OpenOffice, Unikey, Mozilla Thunderbird, FireFox cho trên 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận. Mỗi học viên được cung cấp 1 bộ tài liệu hướng dẫn và 1 đĩa CD về các phần mềm mã nguồn mở OpenOffice, Unikey, Mozilla Thunderbird, FireFox. Sau tập huấn các học viên sẽ tự cài đặt 4 phiên bản trên vào máy tính để có thể sử dụng phục vụ công tác. Mỗi lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày.

Quảng Thị An Vy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)