Sở TT&TT Cà Mau làm việc với Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chương trình công tác năm 2009, từ ngày 16/6/2009 đến ngày 02/7/2009 Sở TT&TT Cà Mau thành lập đoàn công tác gồm đại diện Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn thuộc Sở đã đến làm việc với Phòng Văn hoá và Thông tin (VHTT) 8 huyện và Tp.Cà Mau của tỉnh Cà Mau.


Thực hiện chương trình công tác năm 2009, từ ngày 16/6/2009 đến ngày 02/7/2009 Sở TT&TT Cà Mau thành lập đoàn công tác gồm đại diện Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn thuộc Sở đã đến làm việc với Phòng Văn hoá và Thông tin (VHTT) 8 huyện và Tp.Cà Mau của tỉnh Cà Mau.

Nội dung làm việc của đoàn chủ yếu xoay quanh tinh thần Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Nội vụ, cụ thể các nội dụng: Về tình hình bố trí cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước (QLNN) về TT&TT; Công tác ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong QLNN, việc tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; Tình hình quản lý thông tin và đài Phát thanh, Truyền thanh, hoạt động phát hành báo chí trên địa bàn; Số điểm Bưu điện văn hoá xã, điểm truy cập internet, việc bán và sử dụng sim, thẻ điện thoại di động trả trước, trạm BTS trên địa bàn; Về quản lý hoạt động kinh doanh, lưu hành xuất bản phẩm trên thị trường cấp huyện.

Ngoài phần báo cáo thực trạng theo nội dung trên, trong quá trình làm việc, Đoàn công tác còn nghe Phòng VHTT cấp huyện trình bày những khó khăn vướng mắc, cụ thể: Vấn đề thiếu nhân sự ở Phòng VHTT cấp huyện. Phần lớn các đơn vị cấp huyện chưa có cán bộ phụ trách mảng TT&TT, cán bộ không có trình độ chuyên môn lĩnh vực TT&TT đáp ứng yêu cầu công việc; Vấn đề cập nhật các văn bản quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực TT&TT; Vấn đề quản lý các đơn vị kinh doanh lĩnh vực Viễn thông trên địa bàn (chủ yếu là kéo cáp quang và xây dựng trạm BTS).v.v.

Qua những khó khăn, kiến nghị của Phòng VHTT cấp huyện, sắp tới để nâng cao năng lực quản lý chuyên ngành, đưa ngành TT&TT phát triển mạnh mẽ, dự kiến Sở TT&TT thực hiện một số phần việc sau: Tổ chức tập huấn cho cán bộ Phòng VHTT cấp huyện những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT; Tham mưu cho UBND tỉnh về vấn đề nhân sự của Phòng VHTT cấp huyện, sớm ban hành các văn bản quy định về quản lý các trạm BTS, ngầm hoá các mạng cáp điện thoại, sử dụng chung hạ tầng viễn thông; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Lê Thanh Hải - Sở TT&TT Cà Mau

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)