Lâm Đồng: Công bố gần 400 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện và xã

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 07/07/2009, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 02 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh với tổng cộng 376 thủ tục hành chính. Trong đó có 20 bộ thủ tục hành chính chung được áp dụng tại cấp huyện với 264 thủ tục trên các lĩnh vực và và 08 bộ thủ tục hành chính chung được áp dụng tại cấp xã với 112 thủ tục trên các lĩnh vực.


Ngày 07/07/2009, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 02 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh với tổng cộng 376 thủ tục hành chính. Trong đó có 20 bộ thủ tục hành chính chung được áp dụng tại cấp huyện với 264 thủ tục trên các lĩnh vực gồm: Khiếu nại – tố cáo, bảo trợ xã hội, lao động tiền lương, việc làm, dạy nghề, thi đua khen thưởng, y tế, chứng thực, hộ tịch, tài nguyên và môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, nông lâm nghiệp, tài chính, kế hoạch đầu tư,… và 08 bộ thủ tục hành chính chung được áp dụng tại cấp xã với 112 thủ tục trên các lĩnh vực gồm: Chứng thực, hộ tịch, xây dựng, đất đai, giáo dục, nông nghiệp, người có công và bảo trợ xã hội.

Việc ban hành 02 quyết định này của UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp ở địa phương đến liên hệ và giải quyết công việc thuận lợi hơn, góp phần hạn chế tối đa tình trạng cố tình sách nhiễu đối với một bộ phận CBCC tại các đơn vị hành chính cấp huyện và xã trên địa bàn.

Thông tin chi tiết về 02 quyết định nói trên cũng như danh mục thủ tục hành chính được áp dụng tại cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/congdan/Pages/Thu-tuc-hanh-chinh.aspx

Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)