Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

(Mic.gov.vn) - 

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến ngành TT&TT để đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực TT&TT tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2009, kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2009; triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2009 – 2010.


Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến ngành TT&TT để đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực TT&TT tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2009, kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2009; triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2009 – 2010.

Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm gồm: đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh; Đài phát thanh - truyền hình An Giang, Báo An Giang; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách dự án ứng dụng CNTT các sở, ban ngành tỉnh đã đến dự; Tham dự hội nghị tại 11 điểm cầu truyền hình của 11 huyện, thị, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT Văn phòng HĐND&UBND; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách TT&TT Phòng Văn hóa - Thông tin, lãnh đạo Đài truyền thanh cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 252,1 tỉ đồng, số máy điện thoại phát triển ước là 402,8 ngàn thuê bao tăng 1,24% so cùng kỳ năm trước; số thuê bao Internet phát triển ước là 4.521 thuê bao tăng 1,1% so cùng kỳ năm trước.

Công tác thông tin, tuyên truyền và xuất bản báo chí đã được củng cố và phát huy tác dụng. Tỉnh đã hoàn thành báo cáo quy hoạch mạng lưới báo chí in tỉnh An Giang đến năm 2020 trình Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề án phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến năm 2010 và một số định hướng đến 2015 và Kế hoạch phát triển và hiện đại hóa dịch vụ bưu chính, viễn thông và phát thanh truyền hình phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới tỉnh An Giang đến năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt sẽ tạo điều kiện để đẩy mạnh công tác truyền thông trong thời gian tới.

Đã bước đầu đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước gắn liền với công cuộc cải cách hành chính, trong đó một số sở ngành và huyện đã triển khai khá tốt về ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình 1 cửa tại đơn vị, vào đầu tháng 7/2009 sẽ đánh giá tổng kết mô hình ứng dụng CNTT gắn với CCHC và liên thông giữa các huyện và sở ngành để làm cơ sở triển khai hiệu quả tốt hơn trong toàn tỉnh. Nhiều dự án ứng dụng CNTT đã được phê duyệt và đã và đang trong quá trình triển khai như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Dự án hệ thống thiết bị phục vụ họp trực tuyến; các dự án ứng dụng CNTT tại các sở: TTTT, KHĐT, Y tế, tại các huyện: Phú Tân, Tịnh Biên, Tân Châu, Châu Phú.

Công tác thanh, kiểm tra lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được triển khai đều đặn và theo kế hoạch đã được ban hành và trong các trường hợp đột xuất theo yêu cầu. Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện và xử lý các hành vi chấp hành pháp luật chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh và giúp các doanh nghiệp hoạt động đúng theo pháp luật.

Những vấn đề được đại biểu quan tâm là công tác triển khai các dự án ứng dụng CNTT tại các sở ngành và UBND cấp huyện, những khó khăn trong quá trình triển khai vừa qua và đề xuất giải pháp trong thời gian tới; các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ trong các cơ quan nhà nước; công tác phối hợp giữa địa phương và các đơn vị viễn thông trong quản lý hoạt động dịch vụ internet; việc xây dựng và quản lý hạ tầng viễn thông; công tác thanh, kiểm tra lĩnh vực thông tin và truyền thông; hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, công tác đảm bảo an ninh thông tin trên mạng internet…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Minh Thuần – Giám đốc sở đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố cần quan tâm hơn nữa việc triển khai thực hiện dự án ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị chuẩn bị dự án đầu tư cần gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp gửi Bộ TT&TT trước ngày 10/7/2009; Các đơn vị, địa phương đã triển khai dự án nhưng còn dở dang cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo điều kiện để Sở đánh giá mô hình trong tháng 7/2009; nhanh chóng báo cáo ngay số liệu về chỉ tiêu mức độ sẳn sàng ứng dụng CNTT chậm nhất trước ngày 08/7/2009 để kịp tổng hợp báo cáo đến Bộ TT&TT và Hội tin học.

Các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất về nội dung, giờ giấc…các cơ sở hoạt động kinh doanh lĩnh vực TT&TT nhằm kịp thời chấn chỉnh đi vào nề nếp, hạn chế những tiêu cực. Chuẩn bị tốt các điều kiện như nhân sự, vốn đối ứng với vốn hỗ trợ của tỉnh… để triển khai Đề án phát triển hệ thống đài truyền thanh cấp huyện trong 6 tháng cuối năm 2009; phát huy tốt mô hình hoạt động Tổ truyền thanh thuộc trung tâm VHTT huyện; chuẩn bị tốt tham gia quy hoạch truyền dẫn, phát sóng và phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2009) theo hướng dẫn của Sở TT&TT; tăng cường sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình.

Hoàng Vũ - Sở TT&TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)