Sở TT&TT Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/6/2009, Sở TT&TT Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2009.


Ngày 30/6/2009, Sở TT&TT Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2009.

6 tháng qua, Sở đã ổn định và kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Sở theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP; cơ cấu chức danh cán bộ, công chức, viên chức trong từng phòng, đơn vị sự nghiệp tinh, gọn nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác điều hành. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông ngày càng được tăng cường và có hiệu quả. Trong đó Sở đã tập trung phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND tỉnh các văn bản về ưu đãi trong việc phát triển các trạm BTS tại địa phương, như: tinh giảm về thủ tục đất đai thông qua việc không chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trạm BTS nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 917.771 thuê bao điện thoại (trong đó số thuê bao cố định là 143.533 thuê bao, số thuê bao di động là 774.238 thuê bao) nâng mật độ điện thoại toàn tỉnh lên 60,07 máy/100 dân (trong đó: mật độ điện thoại cố định là 9,5 máy và mật độ điện thoại di động là 51,2 máy). Số thuê bao Internet hiện có là 23.940 thuê bao, tỷ lệ người dân sử dụng Interntet là 6,4 thuê bao/100 dân. Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành 6 tháng đầu năm 2009 đạt 321,925 triệu đồng Bên cạnh đó, Sở thường xuyên phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 3 hướng dẫn và cấp phép tần số và thiết bị phát sóng theo qui định cho 48 đài truyền thanh xã phường, thị trấn của 4 huyện Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Đại Lộc.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã cấp 42 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và 04 giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cho phép 01 đơn vị trong tỉnh tổ chức họp báo; phối hợp với Ban truyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Hội Tin học - Viễn thông Quảng Nam tổ chức thành công Hội thi Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cấp huyện - thành phố tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - năm 2009; tổ chức 02 lớp tập huấn cho gần 500 các đại lý kinh doanh Internet và các phòng VHTT trên địa bàn tỉnh Nghị định 97 của Chính phủ và Thông tư Liên Bộ 60 về quản lý trò chơi trực tuyến games online.

Công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên được tăng cường. Trong đó Sở đã tiến hành 19 cuộc thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật về lĩnh vực BCVT, Internet và tần số vô tuyến điện đối với 35 đơn vị, cá nhân trên địa bàn với số vụ vi phạm là 8 và tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 5.000.000đ và đã nộp vào Ngân sách Nhà nước. Đã thụ lý và giải quyết 4 đơn kiến nghị của người dân (trong đó: có 1 do UBND tỉnh chuyển đến) về việc xây dựng các trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) của các doanh nghiệp viễn thông ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Ngoài ra Sở đã tiến hành làm việc với các huyện miền núi về lĩnh vực thông tin và truyền thông để nắm bắt thực trạng và trao đổi giải pháp củng cố, phát triển lĩnh vực này của các địa phương trong thời gian đến và đã được Thủ tướng Chính phủ Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2008.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm Sở tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp, các chương trình, dự án trọng điểm về lĩnh vực thông tin và truyền thông; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý và phát triển lĩnh vực này phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp và phối hợp với các ngành, các cấp tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuận lợi trong việc mở rộng, nâng cấp mạng lưới cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc trên địa bàn, nhất là các vùng sâu, vùng xa. Duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh để cung cấp các thông tin hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh và các thủ tục hành chính từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học, Internet cho lãnh đạo, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở. Chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, tăng cường hơn nữa công tác trực chiến để chỉ đạo, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất của thiên tai.

Hoàng Thị Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)