Lâm Đồng: Hơn 300 thủ tục hành chính công được đưa lên Cổng TTĐT

(Mic.gov.vn) - 

Kể từ khi khai trương vào trung tuần tháng 04/2009 đến nay, Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện giai đoạn 1 với việc cập nhật được hơn 300 thủ tục hành chính công ở mức độ 2 và 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho người dân và doanh nghiệp lên website theo địa chỉ: http://www.lamdong.gov.vn/.


Kể từ khi khai trương vào trung tuần tháng 04/2009 đến nay, Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện giai đoạn 1 với việc cập nhật được hơn 300 thủ tục hành chính công ở mức độ 2 và 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho người dân và doanh nghiệp lên website theo địa chỉ: http://www.lamdong.gov.vn/. Với chủ trương đã được UBND tỉnh phê duyệt ở giai đoạn 2, trong thời gian tới Trung tâm quản lý Cổng TTĐT tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật toàn bộ các thủ tục hành chính còn lại ở mức độ 2, cung cấp tối thiểu 05 dịch vụ hành chính công ở mức độ 3, xây dựng được ít nhất 30 cổng thông tin cấp 2 cho các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh để tiến tới giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau trên môi trường mạng. Đồng thời Trung tâm sẽ cung cấp đầy đủ các tài khoản email công vụ mang tên miền là lamdong.gov.vn cho toàn thể CBCC-VC trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)