Nam Định: Hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện và phát triển hạ tầng viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền, Giám đốc Sở TT&TT Nam Định khai mạc hội nghị Ngày 19/6/2009, Trung Tâm Tần số Vô Tuyến điện khu vực V và Sở Thông Tin Truyền Thông Nam Định đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn “Quản lý Nhà Nước về tần số vô tuyến điện và phát triển hạ tầng viễn thông” trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Tần số Vô tuyến điện; Vụ Viễn thông, Vụ Khoa học – Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nam Định đã khai mạc hội nghị. Dự hội nghị có gần 90 đại biểu là các chuyên viên Sở Thông tin truyền thông, đại diện các phòng văn hoá huyện, đại diện đài Truyền thanh truyền hình tỉnh, huyện, thành phố, trưởng các đài truyền thanh các xã, đại diện các doanh nghiệp sử dụng thiết bị vô tuyến và viễn thông trên địa bàn Nam Định.


Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền, Giám đốc Sở TT&TT Nam Định khai mạc hội nghị Ngày 19/6/2009, Trung Tâm Tần số Vô Tuyến điện khu vực V và Sở Thông Tin Truyền Thông Nam Định đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn “Quản lý Nhà Nước về tần số vô tuyến điện và phát triển hạ tầng viễn thông” trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Tần số Vô tuyến điện; Vụ Viễn thông, Vụ Khoa học – Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nam Định đã khai mạc hội nghị. Dự hội nghị có gần 90 đại biểu là các chuyên viên Sở Thông tin truyền thông, đại diện các phòng văn hoá huyện, đại diện đài Truyền thanh truyền hình tỉnh, huyện, thành phố, trưởng các đài truyền thanh các xã, đại diện các doanh nghiệp sử dụng thiết bị vô tuyến và viễn thông trên địa bàn Nam Định.

Đ/c Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ phát biểu trong hội nghị Tại hội nghị, ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện giới thiệu về ứng dụng của vô tuyến điện trong cuộc sống, các công nghệ mới trong lĩnh vực vô tuyến, sự cần thiết phải quản lý tần số vô tuyến điện và một số vấn đề trong dự thảo luật tần số vô tuyến điện trình Quốc hội khoá 12.

Các chuyên viên Trung tâm Tần số khu vực V đã giới thiệu với lớp tập huấn về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của cục Tần số Vô Tuyến điện theo quyết định 88/2008/QĐ-TTg, phổ biến về Pháp lệnh B­ưu chính Viễn Thông ngày 25/5/2002, nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14/1/2004 của Chính Phủ qui định chi tiết thực hiện một số điều pháp lệnh B­ưu chính viễn Thông về tần số vô tuyến điện, các hướng dẫn về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nói chung và truyền thanh không dây nói riêng.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông Nam Định giới thiệu với các đại biểu Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của chính phủ về qui định xử phạt vi phạm hành chính về B­ưu chính Viễn Thông về Tần số Vô tuyến điện; kết quả phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V trong thanh tra xử lý vi phạm trên địa bàn .

Tham dự hội nghị, Lãnh đạo vụ Viễn Thông đã phổ biến tới các đại biểu một số vấn đề về quản lý phát triển hạ tầng viễn thông, quan điểm để xây dựng luật Viễn thông; Lãnh đạo vụ khoa học công nghệ truyền đạt tới lớp tập huấn một số vấn đề về an toàn bức xạ điện từ từ trạm gốc thông tin di động (BTS).

Qua tập huấn các đại biểu cũng hiểu rõ hơn về công tác quản lý Nhà nước về Tần số vô tuyến điện, các thủ tục đăng ký máy phát và tần số VTĐ nói chung và truyền thanh không dây nói riêng. Các đại biểu cũng nâng cao thêm hiểu biết của mình về lĩnh vực quản lý xây dựng hạ tầng viễn thông, sự ảnh hưởng bức xạ điện từ trường của các trạm BTS tới con người.

Những kiến thức được truyền đạt trong lớp tập huấn giúp cho cán bộ cơ sở và người dân nhận thức đầy đủ hơn về lĩnh vực viễn thông và tần số VTĐ, đây cũng là động lực giúp cho công tác quản lý Nhà Nước tốt hơn, là một trong những yếu tố hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh tốc độ phát triển mạng lưới và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn.

Trần Phúc Tuyến - Cục TSVTĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)