Gia Lai: Tọa đàm kỷ niệm 84 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 20/6/2009, tại Khách sạn Tre xanh Plaza (TP Pleiku), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2009). Đến dự có ông Hoàng Công Lự - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp, cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại các cơ quan báo chí TƯ và địa phương trên địa bàn…


Chiều ngày 20/6/2009, tại Khách sạn Tre xanh Plaza (TP Pleiku), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2009). Đến dự có ông Hoàng Công Lự - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp, cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại các cơ quan báo chí TƯ và địa phương trên địa bàn…

Tại buổi tọa đàm, diễn văn của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung ôn lại lịch sử 84 năm hình thành và phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ khi Bác Hồ sáng lập ra Báo Thanh niên vào ngày 21-6-1925 khai sinh ra nền báo chí cách mạng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đi cùng tiến trình lịch sử đất nước và dân tộc qua mọi thời kỳ, làm tốt vai trò là người “Tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể”, là công cụ, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng. Tổ chức Hội Nhà báo tỉnh cũng đã phát huy vai trò trong việc đoàn kết tập hợp những người làm báo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh, báo chí tỉnh nhà đã không ngừng phát triển toàn diện, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và tiến trình CNH- HĐH đất nước, địa phương. Báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững định hướng chính trị, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến và gương người tốt việc tốt, tích cực góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, cũng như âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ngoài việc đánh giá cao vai trò, cũng như thành tích đạt được của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, ông Hoàng Công Lự đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương… Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn đội ngũ những người làm báo phải không ngừng phấn đấu rèn luyệnvề phẩm chất chính trị, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ công tác báo chí tuyên truyền của Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá…

Thanh Nhật (Theo Báo Gia Lai điện tử)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)