Long An triển khai kế hoạch khảo sát và tập huấn tuyên truyền pháp luật

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/06/2009, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Danh – Phó Giám đốc Sở TTTT chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Điều hành thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở. Với sự có mặt đầy đủ đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Hội Nhà báo tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Long An.


Ngày 16/06/2009, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Danh – Phó Giám đốc Sở TTTT chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Điều hành thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở. Với sự có mặt đầy đủ đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Hội Nhà báo tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Long An.

Sau khi thông qua dự thảo kế hoạch khảo sát, các mẫu phiếu khảo sát đối tượng hoạt động văn hóa thông tin cơ sở và kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa ở trên địa bàn tỉnh. Các thành viên phiên họp đã trao đổi thảo luận và đi đến thống nhất triển khai các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác khảo sát và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2009 nhằm mục tiêu thực hiện có hiệu quả Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Hiền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)