Thái Nguyên: Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở và đại diện các phòng chuyên môn của Sở, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách mảng thông tin và truyền thông của phòng VH&TT 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.


Ngày 10/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở và đại diện các phòng chuyên môn của Sở, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách mảng thông tin và truyền thông của phòng VH&TT 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở cho biết: Tại Thái Nguyên, hiện có 1.039.746 thuê bao điện thoại, trong đó 206.381 thuê bao cố định, 833.365 thuê bao di động (794.951 trả trước, 38.414 trả sau) và 16.795 thuê bao Internet; mật độ điện thoại đạt 92,01 máy/100 dân; mật độ thuê bao Internet đạt 1,48 thuê bao/100 dân (khoảng 20% dân số truy cập internet). Hiện nay Sở đang triển khai một số dự án như hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử, mạng truyền số liệu chuyên dùng và một số dự án khác.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng văn hoá và Thông tin các huyện đã báo cáo công tác quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các phòng VH&TT cấp huyện đã bước đầu triển khai công tác QLNN về TT&TT, tham mưu cho UBND huyện triển khai phần mềm MS-OFFICE có bản quyền, thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản, internet… Tuy nhiên, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn như: Cán bộ phụ trách mảng TT&TT còn kiêm nhiệm, không được đào tạo đúng chuyên ngành, chưa được bổ sung biên chế; Các trạm BTS cơ bản chưa được cấp phép xây dựng nên còn khó khăn trong việc quản lý… Đề nghị Sở TT&TT tăng cường giao ban với phòng VHTT cấp huyện; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ TT&TT, đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT; Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất trong lĩnh vực TT&TT…

Về những kiến nghị, đề xuất của phòng VH&TT, Sở TT&TT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định trình tự cấp phép đầu tư xây dựng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh; là đầu mối xây dựng Đề án tổ chức, biên chế của Phòng VH&TT cấp huyện… Sở cũng đề nghị các huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh…

Thu Hương - Sở TT&TT Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)