Sở TT&TT Lâm Đồng bàn giao máy vi tính cho các cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao máy vi tính để bàn cho các đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó có tất cả 12 Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị, thành và 5 UBND huyện ở những vùng sâu, vùng xa ở địa phương gồm: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông và Lạc Dương.


Nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao máy vi tính để bàn cho các đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó có tất cả 12 Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị, thành và 5 UBND huyện ở những vùng sâu, vùng xa ở địa phương gồm: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông và Lạc Dương.

Mỗi đơn vị được nhận 2 bộ máy vi tính, 14 đơn vị khác thuộc các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh được nhận từ 1-4 bộ máy vi tính. Như vậy, tổng số bộ máy vi tính để bàn mà Sở TT&TT Lâm Đồng đã bàn giao cho các đơn vị cơ quan nhà nước là 66 bộ, trị giá gần 900 triệu đồng.

Đây là việc làm rất thiết thực của Sở TT&TT Lâm Đồng nhằm góp phần đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020./.

Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)