Lâm Đồng: Kiểm tra và đôn đốc việc ứng dụng CNTT tại một số huyện, thị

(Mic.gov.vn) - 

Trong 2 ngày 10 và 11/06/2009, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã tổ chức 2 đoàn công tác đi kiểm tra và đôn đốc một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước thời gian qua và định hướng trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 16/NQ-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/08/2008 về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020 cũng như Quyết định số 2599/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 03/10/2008 v/v Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết này. Ông Nguyễn Trọng Hoàng, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở TT&TT làm trưởng đoàn công tác tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thị xã Bảo Lộc; ông Nguyễn Đình Đỉnh – Phó giám đốc Sở TT&TT làm trưởng đoàn công tác tại 2 huyện Lâm Hà và Đam Rông.


Trong 2 ngày 10 và 11/06/2009, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã tổ chức 2 đoàn công tác đi kiểm tra và đôn đốc một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước thời gian qua và định hướng trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 16/NQ-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/08/2008 về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020 cũng như Quyết định số 2599/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 03/10/2008 v/v Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết này. Ông Nguyễn Trọng Hoàng, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở TT&TT làm trưởng đoàn công tác tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thị xã Bảo Lộc; ông Nguyễn Đình Đỉnh – Phó giám đốc Sở TT&TT làm trưởng đoàn công tác tại 2 huyện Lâm Hà và Đam Rông.

Nhìn chung, hiện nay hầu hết các huyện, thị tại tỉnh Lâm Đồng đều triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước còn rất chậm. Mặc dù phần lớn các đơn vị này đã kết nối mạng LAN nhưng chưa phát huy được tác dụng và hiệu quả. Vì vậy, để đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong thời gian tới, Sở TT&TT Lâm Đồng sẽ chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở gồm: Phòng Kế hoạch - thẩm định, Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trung tâm CNTT – truyền thông … trực tiếp hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu từ khâu lập cơ chế chính sách đề án cho tới khâu xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo cán bộ từ huyện xuống cơ sở sử dụng CNTT./.

Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)