Triền khai Đề án 191 tại tỉnh Phú Yên năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên làm việc với Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB) trực thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng bàn bạc, thống nhất chương trình các hoạt động của Đề án 191 tại tỉnh Phú Yên năm 2009.


Vừa qua, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên làm việc với Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB) trực thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng bàn bạc, thống nhất chương trình các hoạt động của Đề án 191 tại tỉnh Phú Yên năm 2009.

Nội dung Đề án gồm:

Khảo sát, điều tra, nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của việc khảo sát để nắm bắt nhận thức, nguồn lực và mức độ ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ ứng dụng CNTT, từ đó đề xuất các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các DN.

Tổ chức 05 lớp đào tạo cho lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo gồm 01 lớp CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp; 01 lớp CIO – đào tạo cho các cán bộ phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp; 03 lớp nâng cao năng lực quản lý tài chính về ứng dụng CNTT; ứng dụng CNTT trong họach định chiến lược, triển khai quản lý nguồn lực DN; hướng dẫn kinh doanh bằng thương mại điện tử.

Tổ chức Hội thảo, chủ đề dự kiến là “Ứng dụng CNTT trong hoạt động kê khai thuế”, thời gian vào giữa tháng 9.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp tại Đà Nẵng thực hiện./.

Bảo Ngọc - Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)