Hậu Giang: Khai mạc lớp tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm nguồn mở

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ngày 27 tháng 5 năm 2009, được phép của UBND tỉnh Hậu Giang, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấncài đặt và sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ cốt cán là chuyên viên công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị.


Thực hiện chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ngày 27 tháng 5 năm 2009, được phép của UBND tỉnh Hậu Giang, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấncài đặt và sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ cốt cán là chuyên viên công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị.

Tham gia lớp tập huấn có 66 học viên. Các học viên được tập huấn 4 nội dung gồm các phần mềm: văn phòng Open office, thư điện tử trên máy trạm Mozilla ThunderBird, trình duyệt Web FireFox và bộ gõ tiếng Việt Unikey.

Ứng dụng PMNM là một trong những giải pháp hàng đầu hỗ trợ đắc lực các tổ chức, cá nhân sử dụng phần mềm làm chủ công nghệ, tránh độc quyền. giảm chi phí mua sắm phần mềm, góp phần đảm bảo khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan nhà nước, đồng thời góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phần mềm trong nước nói chung và Hậu Giang nói riêng.

Đăng Khoa - Bảo Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)