Nghệ An: Tập huấn quản lý Nhà nước về Công nghệ thông tin và Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức sơ kết và báo cáo, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An đến 2010 và định hướng đến năm 2020. Đây là bước chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2009; Là dịp để đánh giá lại các kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT - một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.


Ngày 22/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức sơ kết và báo cáo, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An đến 2010 và định hướng đến năm 2020. Đây là bước chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2009; Là dịp để đánh giá lại các kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT - một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo hướng dẫn, công tác sơ kết của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị chủ yếu của tập trung vào 07 nội dung chính là: Kiểm tra tổ chức, bộ máy về CNTT; Về hạ tầng máy tính - hạ tầng mạng; Tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị; Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT; Tình hình triển khai các dự án về CNTT; Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân; Những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về phát triển CNTT.

Cũng trong hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI tập huấn cho Phòng Văn hoá Thông tin thuộc UBND cấp huyện nghiệp vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; Giới thiệu hệ thống văn bản quản lý về tần số vô tuyến điện; Quy hoạch tần số vô tuyến điện; công tác cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống truyền thanh không dây cấp xã, phường./.

Phòng quản lý CNTT- Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)