Sở TT&TT Phú Yên: Kiểm tra, cấp phép tần số cho hệ thống truyền thanh không dây

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên về việc “Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện”, từ ngày 14 - 22/5/2009, Đoàn kiểm tra gồm Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện tổ chức đo đạc tần số, tuyên truyền và hướng dẫn thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho hệ thống truyền thanh không dây các xã, phường.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên về việc “Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện”, từ ngày 14 - 22/5/2009, Đoàn kiểm tra gồm Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện tổ chức đo đạc tần số, tuyên truyền và hướng dẫn thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho hệ thống truyền thanh không dây các xã, phường.
 
Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền các chính sách liên quan đến tần số đồng thời cũng ghi nhận những khó khăn, thuận lợi của địa phương về việc sử dụng hệ thống truyền thanh không dây. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 56 xã, phường có sử dụng hệ thống truyền thanh không dây thuộc 9 huyện, thành phố. Tất cả xã, phường trên đã hoàn tất thủ tục hồ sơ xin cấp phép và được cấp phép theo quy hoạch tần số của Cục tần số vô tuyến điện, đảm bảo tần số được cấp phép sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và hoạt động thông suốt không gây can nhiễu cho các hệ thống truyền thanh không dây với nhau, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)