Kon Tum: Ban hành quy định về thời gian hoạt động của Điểm dịch vụ Internet

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đại lý kinh doanh dịch vụ truy nhập Internet trên địa bàn, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 quy định về thời gian hoạt động của các điểm dịch vụ Internet trên địa bàn toàn tỉnh.


Thực hiện Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đại lý kinh doanh dịch vụ truy nhập Internet trên địa bàn, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 quy định về thời gian hoạt động của các điểm dịch vụ Internet trên địa bàn toàn tỉnh.

Quyết định nêu rõ các Đại lý ký hợp đồng cung cấp dịch vụ truy cập Internet với các doanh nghiệp viễn thông để thu phí dịch vụ được mở cửa hàng ngày từ 6h00 đến 23h00, tại địa điểm kinh doanh phải niêm yết công khai nội quy về sử dụng dịch vụ truy cập Internet theo quy định, trong đó ghi rõ giờ đóng mở cửa. Đối với các tổ chức, cá nhân như nhà hàng, khách sạn, bến xe…nơi công cộng nếu cung cấp dịch vụ truy cập Internet không thu tiền trong phạm vi các địa điểm nói trên thì được mở cửa 24/24h. Quyết định cũng yêu cầu Sở TT&TT phổ biến cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thông báo cho các Đại lý biết nội dung Quyết định này, đồng thời có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là các Đại lý có dịch vụ online games. Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quyết định đề người kinh doanh dịch vụ Internet biết và thực hiện nghiêm túc.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2009./.

Tôn Bảo - Sở TT&TT Kon Tum

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)