An Giang: Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến với 11 UBND huyện, thị, thành phố trong tỉnh (11 điểm cầu truyền hình) để triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009. Đồng chí Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.


UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến với 11 UBND huyện, thị, thành phố trong tỉnh (11 điểm cầu truyền hình) để triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009. Đồng chí Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo đối phó phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008; kế hoạch PCLB&TKCN năm 2009 của tỉnh An Giang; nhận định tình hình khí tượng thủy văn năm 2009.

Năm 2008, ảnh hưởng do thiên tai đã làm 19 người chết; 50.219 ha lúa bị ngập; nhà tốc mái siêu vẹo 659 căn, sập 83 căn; 1,55 km đường giao thông nông thôn và 1,6 km đê bị sạt lở; sạt lở 7.432 m2 đất bờ sông, cần phải di dời 47 hộ. Ước thiệt hại 59.778 triệu đồng.

Mục tiêu của công tác PCLB&TKCN tỉnh An Giang năm 2009 là: Bảo vệ an toàn sản xuất, bảo đảm thu hoạch trọn vẹn vụ Hè thu và vụ 3; Việc bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là trẻ em phải đặt lên hàng đầu; giảm thiểu số hộ dân phải di dời, không để hộ dân nào bị đói do thiên tai và hạn chế thiệt hại các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng ở mức thấp nhất; Duy trì bình thường các hoạt động y tế, giáo dục, giao thông …và đảm bảo an ninh trật tự trong mùa lũ.

Một số nội dung được đại biểu quan tâm thảo luận là: giải pháp hữu hiệu nhất trong việc đối phó với thiên tai, bão lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản nhân dân; cách chuyển tải thông tin một cách nhanh nhất đến người dân khi có dự báo thiên tai đột xuất; công tác xử lý sau thiên tai; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại khi thực hiện phương châm 04 tại chỗ; khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh An Giang đến năm 2020, nhất là việc lồng ghép chương trình này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố phải tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch PCLB&TKCN năm 2009 và chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh An Giang đến năm 2020.

Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên giữa UBND tỉnh An Giang với UBND các huyện, thị, thành phố. Qua Hội nghị cho thấy, hệ thống đã được kết nối và vận hành tốt, đảm bảo phục vụ cho các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Vũ (Sở TT&TT An Giang)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)