Sở TT&TT Tiền Giang: Giao ban báo chí tháng 4/2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 07/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức giao ban báo chí tháng 4/2009 tại Đài Phát thanh-Truyền hình Tiền Giang. Tham dự giao ban có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Thông tấn xã, cơ quan thường trú Báo nhân dân tại Tiền Giang.


Ngày 07/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức giao ban báo chí tháng 4/2009 tại Đài Phát thanh-Truyền hình Tiền Giang. Tham dự giao ban có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Thông tấn xã, cơ quan thường trú Báo nhân dân tại Tiền Giang.

Cuộc họp đã thông qua bản nhận xét báo cáo tháng 4 của Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó nêu kết quả hoạt động trong tháng của các cơ quan báo chí và định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền tháng 5/2009.

Trong tháng 4 các cơ quan báo, đài đã tập trung đi sâu vào các nội dung chủ yếu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trong tỉnh như: tuyên truyền công tác Tổng điều tra dân số nhà ở 01/4/2009; kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2009), ngày Quốc tế lao động 1/5; Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4; truyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển và chiến lược biển; những giải pháp thực hành tiết kiệm, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ở người, trên gia súc, gia cầm, cây ăn quả và các hoạt động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai….Các hoạt động nổi bật về văn hoá, xã hội trong tháng được báo, đài tập trung tuyên truyền như: đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo; nêu gương điển hình người tốt việc tốt. Một số tờ thông tin, trang web của một số Sở ngành đã đề cập phổ biến những kinh nghiệm, kiến thức hay cho các đối tượng phục vụ.

Nhìn chung, các cơ quan báo, đài đã bám sát các sự kiện, những vấn đề bức xúc đã nẩy sinh trong đời sống hàng ngày, để thông tin kịp thời đầy đủ về mọi diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.

Trong buổi giao ban, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã định hướng rõ những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh mà cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét trong tháng 5 như: kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904-1/5/2009); Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2009); kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2009) gắn với kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2009); kỷ niệm 60 năm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1949-01/6/2009); tuyên truyền công tác vận động quỹ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo; tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ sử dụng điện, sử dụng các thiết bị điện hợp lý, có hiệu quả, giảm công suất sử dụng vào giờ cao điểm v.v…

Huỳnh Thị Liễu - Phòng BCXB (Sở TT&TT Tiền Giang)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)